Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna ogólna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - RODO - informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 25 55-311 Kostomłoty, z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, drogą telefoniczną lub e-mailową pod adresem: gokkostomloty25@op.pl

2. Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: biuro@rodostar.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (…), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Zdj

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny